Екологічне виховання дошкілників

/Files/images/i.jpeg 7.jpeg

Система екологічного виховання дошкільнят включає кілька взаємозалежних блоків, які охоплюють всі сторони еколого-педагогічного процесу в дошкільно закладі: зміст екологічного виховання, способи його реалізації (методи і технології), організацію і керування процесом.

Фундамент всієї системи екологічного виховання дошкільнят - теоретичний блок, що розкриває головні поняття, провідні ідеї екології. Він має велике значення для фахівців, які реалізують на практиці виховання дітей: забезпечує новий погляд на природу, нове розуміння навколишнього середовища, демонструє взаємозв'язок усіх компонентів природи і місце людини в ній. Саме тому даний блок є системоутворюючим - він функціонально об'єднує всі інші, "пронизує" і наповнює їх необхідним теоретичним змістом, забезпечує усвідомленість практичної діяльності працівників дошкільного виховання. Основоположним є ідеї сходження від окремо взятого організму і умов його існування до біосфери як середовищі життя всього планетарного співтовариства, а також ряд значимих понять, таких як живий організм, оточення, екосистема, круговорот речовини і енергії в екосистемі, рівновагу в екосистемі і його порушення , екологічні ніші, ланцюги харчування та ін

Надзвичайно значимим для побудови змісту екологічної освіти є поняття морфофункціоналиюй Пристосованість організму до середовища проживання; воно створює наочну представленість взаємозв'язку всього сущого з середовищем життя, демонструє їх відповідність або його відсутність.

Побудова методів екологічного виховання базується на наступних принципових моментах: 1) обліку специфіки змісту екологічного виховання, що виходить з біоекології з її центральним поняттям взаємозв'язку організму і середовища, 2) підході до будь-якої Спільне діяльності як педагогічного методу, якщо ця діяльність: насичена екологічним змістом, дозволяє вирішувати завдання екологічного виховання дітей; систематична, регулярно повторювана; Планується і організовується вихователем; націлена па досягнення освітньо-виховного результату, 3) одночасному рішенні у діяльності виховних та освітніх завдань і розумінні їх співпідпорядкованості в екологічним вихованні. У нашому дослідженні [4] представлені психолого-педагогічні основи трьох груп методів: практичних (створення та підтримка умов для об'єктів природи найближчого оточення дітей, природоохоронна діяльність); пізнавальний (спостереження, мова і спілкування); "отобразітельной" (моделювання, гра, Образотворча діяльність).

/Files/images/i.jpeg 8.jpeg

Формуванню усвідомлено-правильного ставлення дітей до природи сприяють і пізнавальні методи. Різноманіття явищ природи, навколишнього дошкільнят, створює для вихователя умови для організації спостережень. Загальна педагогічна мета при цьому полягає в тому, щоб збудить інтерес, пізнавальну активність дітей, розвинути їх спостережливість, бажання і вміння дивитися на оточуючих світ. При такому підході спостереження стає цілісним педагогічним процесом, спільне інтелектуальною діяльністю вихователя і дітей. При цьому дії дорослого направлений на планування та організацію спостереження, на вирішення виховно-освітньої завдання, а розумові зусилля дітей - на повноцінне сприйняття об'єкта, на пошук і отримання потрібної інформації. При такій схемі спільно-розподіленої інтелектуальної діяльності спостереження стає методом екологічного виховання, за допомогою якого у дошкільнят взаємопов'язано формуються коло конкретних екологічних знань про об'єкти спостереження і ставлення до них.

Спостереження розвиває у дітей різні відтінки ставлення до природи: пізнавальний інтерес, естетичні переживання, співчуття. Потреба пізнавати нове формується завдяки багаторазовому зверненню до об'єкта, супроводжуваного коментарями дорослого про причинно-наслідкових зв'язках живого організму з середовищем її проживання. На основі розуміння ЦИХ зв'язків у житті мешканців куточка природи, залежності їх самопочуття від умов, в яких вони знаходяться, виникають переживання за них, співчуття, початкові форми моральної відповідальності, готовність допомогти. Це той випадок, коли знання трансформуються у відношення.

Для формування усвідомлено-правильного ставлення до природи за допомогою спостереження має значення діяльність моделювання - ведення календарів природи, відображення в них результатів спостережень. Педагог вчить дошкільнят самостійно заповнити сторінки календаря, орієнтуватися в його параметрах, правильно користуватися відповідною символікою. Велике значення має те, що ця спільна діяльність довгостроково протікає в часі, здійснюється періодично-постійно протягом усього навчального року. Відношення, що виникає у старших дошкільників до спостереження і моделювання його результатів, - це пізнавальне ставлення до природи і інтерес до навчальної діяльності одночасно, а це дуже важливо для особистості дитини напередодні його вступу до школи.

Народження позитивного ставлення дітей до природи в процесі використання словесного методу обумовлено сутністю спілкування як бажаною для дітей діяльності, що приносить їм задоволення. Доброзичливість, проникливість і щире участь вихователя в розмові з дітьми затверджує їх позитивне ставлення до змісту бесіди. Навчальний діалог також сприяє виробленню усвідомлено-правильного ставлення до явищ природи, особливо якщо педагог акцентує увагу на формі мовних повідомлень, на вмінні дошкільнят правильно побудувати висловлювання, пояснити взаємозв'язок об'єктів.

Ігрова діяльність як самомотівірованная і, безсумнівно, приносить дошкільника велике задоволення, легко і швидко викликає позитивне ставлення до її змісту. Результатом нашого пошуку стала розробка різних ігрових навчальних ситуацій (ІОС) - спеціальної форми сюжетно рольової гри, насиченою екологічним змістом. Вони спеціально створюються педагогом для вирішення конкретних дидактичних завдань на екологічних заняттях, екскурсіях, спостереженнях Хороший результат дають три типи ігрових навчальних ситуацій, що володіє різними дидактичному можливостями: ИОС із залученням ігрушекаш логів (тобто іграшок, що зображують об'єкти природи - рослини і тварин) ; ИОС з використанням ляльок-персонажів казок, сюжет яких пов'язаний з природою; різні варіант! ігри в подорожі ("туристичний по хід", "екскурсія на виставку квітів", подорож до Північному полюсу або Африку "та ін.) Гра, спеціально Організована вихователем і привнесена процес пізнання природи, з успіхом виконує функцію методу екологічного виховання, який полегшує дітям засвоєння екологічних знань і формує усвідомлено-правильне ставлення до їх змісту.

/Files/images/венок2.jpeg

Стежинами парку "Олександрія"

Кiлькiсть переглядiв: 244

Коментарi