/Files/images/70185.gifШановні батьки!

Відповідно до рішення Білоцерківської міської ради від 24.09.2015 року №1558-79-УІ «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 30.12.2014 № 1378-69-УІ «Про бюджет м. Біла Церква на 2015 рік»», рішення виконавчого комітету міської ради від 01.10.2015 №364 «Про вартість харчування вихованців дошкільних навчальних закладів»

• з 01 липня 2016 року вартість харчування одного вихованця у дошкільних навчальних закладах складає 20,00 грн. на день.

Відповідно до рішення Білоцерківської міської ради Київської області від 09.07.2015 року №1525-77-VI "Про надання додаткових соціальних гарантій учасникам бойових дій антитерористичної операції та членам їх сімей", з метою забезпечення додаткових заходів щодо соціального захисту жителів міста Білої Церкви - учасників бойових дій антитерористичної операції та членів сімей загиблих (померлих), які брали участь у проведенні антитерористичної операції.

З 1 серпня 2015 року забезпечуються безкоштовним харчуванням у дошкільних навчальних закладах діти, батьки яких є учасниками бойових дій антитерористичної операції.

Підставою для надання пільги щодо безкоштовного харчування дітей у дошкільному закладі є письмова заява одного з батьків або осіб, які їх замінюють, до якої додаються відповідні документи.

Доводимо до Вашого відома та звертаємо увагу на інформацію щодо порядку встановлення плати за харчування дитини у дошкільному навчальному закладі:

З 1січня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року, яким внесено зміни до законодавчих актів, у тому числі:

- у Законі України «Про освіту»: 3) частину першу статті 25 викладено в такій редакції: «Організація та відповідальність за харчування у навчальних закладах державної та комунальної форми власності покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, керівників навчальних закладів»;

- у Законі України «Про дошкільну освіту»: 2) частину п’яту статті 35 викладено в такій редакції: «5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60 відсотків (у міській місцевості) та не менше 40 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах».

- у статті 2 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» абзац п’ятий частини другої виключено.

- у Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»: 1) статтю 2 «Визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій» виключено;6) у статті 30 «Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам»: у частині першій - пункти 1, 3, 5, 6, 8, 12 виключено.

Управління освіти і науки доводить до Вашого відома, що відповідно до законів України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628 (зі змінами), «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12. 2015 р. прийнято рішення виконкому Білоцерківської міської ради від 06.01.2015р. №01 «Про вартість харчування вихованців комунальних дошкільних навчальних закладів»:

1.З 01 липня 2016 року вартість харчування одного вихованця у дошкільних навчальних закладах складає 20,00 грн. на день.

2. З 01 січня 2015 року встановлено плату для батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах у розмірі 60% від вартості харчування на день.

Зазначаємо, що умови звільнення від плати або зменшення розміру плати для батьків за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі визначаються наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002р.№ 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами):

розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей.

Плата з батьків не справляється за харчування дітей у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.

Звертаємо Вашу увагу, що харчування дітей у дошкільних навчальних закладах відповідно до вимог п.1.13 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН, МОЗ України від 17.04.2006 р.

№ 298/227(зі змінами) здійснюється відповідно до норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (Додаток 2 НОРМИ харчування у дошкільних навчальних закладах (крім санаторних) для дітей старше одного року та Додаток 3 НОРМИ харчування у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах)).

/Files/images/1319466006423956.gif

Кiлькiсть переглядiв: 173

Коментарi