Управлінська діяльність завідувача

«Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті, - з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить її життя, здоров'я, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті, її щастя»
У сучасних умовах розвитку суспільства висуваються досить високі вимоги до професійно-управлінської компетентності завідувача дошкільного навчального закладу, його педагогічної майстерності, психологічної грамотності, здатності оптимально реалізовувати управлінські функції, самостійно розв’язувати різноманітні завдання в нестандартних ситуаціях, ефективно взаємодіяти з учасниками педагогічного процесу. Це зумовлено такими основними чинниками, як зміна парадигми дошкільної освіти й орієнтація на освітні запити дітей і батьків, здійснення постійного освітнього маркетингу, формування позитивного іміджу дошкільного закладу, упровадження педагогічних та організаційно-управлінських інновацій.
Реалізація інноваційних підходів до навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та визначення в ньому місця особистості починається із удосконалення управлінської діяльності, яка має забезпечити безперервне професійне та особистісне зростання педагогічного колективу. В цих умовах значно зросла роль колективних форм управління і в першу чергу - педагогічної ради. В Законі «Про дошкільну освіту» N 2628-III від 11.07.2001 у ст. 20 зазначено, що колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада.
Багаторічний досвід роботи дає можливість якісно підійти до підготовки та проведення педагогічних рад, забезпечивши нормативно-правове підгрунття її проведення.

/Files/images/hoda/razdelitel-64.gif

Кiлькiсть переглядiв: 158

Коментарi