Завідувач ДНЗ № 13 "Пілот"
Дзіговська Тетяна Вікторівна


«Дитина – ніжний паросток, який стане могутнім деревом і вимагає до себе особливої уваги».

Василь Сухомлинський.

dsГрафік роботи
завідувача ДНЗ №13 "Пілот":
Понеділок: 8.00 - 16.00
Вівторок: 9.00 - 17.00
Середа: 9.00 - 17.00
Четвер: 9.00 - 17.00
П"ятниця: 9.00 - 17.00

Приймальний день для батьків:
Вівторок: 14.00 - 17.00

/Files/images/kartinki/telefon_ukrtvir.info_-580x325[1].jpg

Контактна інформація

09104 Київська область
м. Біла Церква
вул. Гайок
тел.: 33-49-75
e-mail:

dnz13pilot@ukr.net

/Files/images/novyi_foto/t15.gif

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАДІ В СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРУЄТЬСЯ :

- Конституцією України;
- Державною національною програмою "Освіта";
- Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту";
- Законом "Про охорону дитинства";
- Конвенцією про права дитини;
- Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінетів Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305;
- законодавчими та нормативно-правовими актами;
- рішеннями уповноважених органів, їх наказами;
- програмно-методичними матеріалами Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України;
- власним Статутом;
- завданнями, спланованими у річному плані роботи дошкільного навчального закладу на навчальний рік

/Files/images/novyi_foto/51872710.gif

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ:

1. Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1721-р.
2. Примірний статут дошкільного навчального закладу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 за № 257.
3. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455.
4. Примірне положення "Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю", затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178.
5. Указ Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні".
6. Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055 12. Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930.
7. Інструкція з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах».
8. Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/165.
9. Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 12818.
10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 № 1041 "Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей. які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку".
11. Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796.
12. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522.
13. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 за № 1/9-431 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах".
14. Лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 "Про організацію обліку дітей дошкільного віку".
15. Наказ МОН України № 985 від 28.10.2008 р. "Про затвердження інструкції з організації охорони життя та здоров'я дітей у дошкільному навчальному закладі".
16. Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу (друге видання, доповнене), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 № 509 24. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.03.2006 № 1/9/153 "Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах"

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ:

/Files/images/novyi_foto/7.jpg

1. Закон України “Про дитяче харчування”
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах".
3. Наказ Міністерства освітиі науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 р. № 298/227 "Про затвердження Інструкції щодо організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.05.2006 № 523 \12397.
4. Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 15.08.2006 № 620/563 "Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах".
5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 р. № 667 "Про затвердження порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатнихнавчальних закладах" (із змінами і доповненнями).
6. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227.
7. Лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах".
8. Лист Міністерства освіти і науки України від 08.10.2010 № 1/9-705 "Про дотримання навчальними закладами вимог щодо якості та безпечності продовольчої сировини".

9. наказ міністерства аграрної політики та продовольства України від 01. 10.2012 року № 590 про Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)

Кiлькiсть переглядiв: 351

Коментарi